HINDU GODS

February 03, 2009

Lakshmi Narasimha StotramLakshmi Narasimha Stotram

Shriimatpayonidhiniketana chakrapaane
bhogiindrabhogaramaniranjita punyamuurte
Yogiisha shaashvata sharanyabhavaabdhipota
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh


1-Brahmendrarudramarudarkakiriitakoti
sanghattitaanghrikamalaamalakaantikaanta
Lakshmiilasatkuchasaroruharaajahansa
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

2-Sansaaraghoragahane charato muraare
maarograbhiikaramruigapravaraarditasya
Aartasya matsaranidaaghanipiiditasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

3-Sansaarakuupamatighoramagaadhamuulam
sampraapya duhkhashatasarpasamaakulasya
Diinasya deva kruipanaapadamaagatasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

4-Sansaarasaagaravishaalakaraalakaala
nakragrahagrasananigrahavigrahasya
Vyagrasya raagarasanorminipiiditasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

5-Sansaaravruikshamaghabiijamanantakarma
shaakhaashatan karanapatramanangapushhpamh
Aaruhaa duhkhaphalitam patato dayaalo
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

6-Sansaarasarpaghanavaktrabhayogratiivra,
danshhtraakaraalavishhadagdhavinashhtamuurteh .
Naagaarivaahana sudhaabdhinivaasa shaure,
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

7-Sansaaradaavadahanaavadabhiikaroru
jvaalaavaliibhiratidagdhatanuuruhasya
Tvatpaadapadmasarasiisharanaagatasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

8-Sansaarajaalapatitasya jagannivaasasarvendriyaarthabadishaarthajhashhopamasya Protkhanditaprachurataalukamastakasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

9-Sansaarabhiikarakariindrakaraabhigaata
nishhpishhtamarmavapushhah sakalaarthinaasha
Praanaprayaanabhavabhiitisamaakulasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

10-Andhasya me hruitvivekamahaadhanasyachoraih prabho balibhirindriyanaamadheyaih Mohaandhakuupakuhare vinipaatitasya
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

11-Baddhvaa gale yamabhataa bahutarjayantah
karshhanti yatra bhavapaashashatairyutam maamh
Ekaakinam paravashan chakitan dayaalo
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

12-Lakshmiipate kamalanaabha suresha vishhno
vaikuntha kruishhna madhusuudana pushhkaraaksha
Brahmanya keshava janaardana vaasudeva
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

13-Ekena chakramaparena karena shankha
manyena sindhutanayaamavalambya tishhthanh
Vaame karena varadaabhayapadmachihnam
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

14-Sansaarasaagaranimajjanamuhyamaanam
diinan vilokaya vibho karunaanidhe maamh
Prahlaadakhedaparihaaraparaavataara
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

15-Prahlaadanaaradaparaasharapundariika
vyaasaadi bhagavatpungava hruinnivaasa
Bhaktaanuraktaparipaalanapaarijaata
lakshmiinruisinha mama dehi karaavalambamh

16-Lakshmiinruisinha charanaabjamadhuvratena
stotran kruitan shubhakaram bhuvi shankarena
Ye tatpathanti manujaa haribhaktiyuktaa
steyaanti tatpadasarojamakhandaruupamh
No comments:

Search This Blog