HINDU GODS

June 26, 2008

Mahaalaksmi Ashtaka stotram


MAHAALAKSHMI ASHTAKA STOTRAM
1-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vishnu Maayethi Sabdita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the name of maya of Vishnu )
2-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chetanetyaabhi Dheeyate
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who abides in all beings as consciousness.)
3-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Buddhi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of intelligence. )
4-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Nidraa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of sleep. )
5-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshudhaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of hunger. )
6-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Chaayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of reflection and meditation.)
7-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shakthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Shakthi (creative power).
8-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Thrishnaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of thirst. )
9-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kshaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of forgiveness.)
10-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Jaati Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of race.)
11-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lajja Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of modesty.)
12- Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Shaanthi (absolute peace).
13-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Shradha Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Shraddha) (unshakable faith).
14-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Kaanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Kaanthi (beauty or brilliance).
15-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Lakshmi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of prosperity.)
16-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Vritti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of activity. )
17-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Smrithi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of memory.)
18-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Dayaa Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Dayaa (mercy or compassion).
19-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Tushti Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of contentment.)
20-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Matru Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of Mother. )
21-Yaa Devi Sarva Bhooteshu Braanthi Roopena Samsthita
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who resides in all beings in the form of illusion. )
22-Indriyaanaamadhistaatri Bhootaanaam Chaakileshu Yaa
Bhooteshu Satatam Tasyai Vyaaptidevyai Namo Namaha
(Meaning:To the all pervading Devi who constantly presides over the senses of all beings and governs all elements, salutations again and again. )
23-Chiti Roopena Yaa Kristnam Yetadhyaapya Sthithaa Jagat
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namaha
(Meaning:Salutations again and again to the Devi (Goddess) who Pervading this world, abides in the form of consciousness. )

No comments:

Search This Blog